Προσωπικά δεδομένα (GDPR)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαρτίου 2021

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου/Ιδιωτικότητας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των πληροφοριών σας όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα/Ιστότοπο (eshop.geotech.gr) και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου σας και τον τρόπο με τον οποίο σας προστατεύει ο νόμος.

Η εταιρεία GEOTECH (εφεξής η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”) αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της Ιστοσελίδας της. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα της.

Μη Προσωπικά Δεδομένα
Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη ορισμένες πληροφορίες, ευρέως γνωστές ως ‘cookies’ (αρχεία αναγνώρισης). Τα ‘cookies’ αυτά θα αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη στην Ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να ξαναεπισκεφτεί την παρούσα Ιστοσελίδα. Τα ‘cookies’ παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα, ενώ συγχρόνως επιτρέπουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ελέγχει πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί την Ιστοσελίδα της. Η τεχνολογία αυτή συλλέγει τις πληροφορίες αθροιστικά και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου πρόσωπου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ευελπιστεί, μέσω των πληροφοριών που συλλέγει με τη μέθοδο αυτή, να βελτιώσει την ποιότητα της Ιστοσελίδας της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα cookies που τοποθετούνται με σκοπό να μπορεί ο κάθε χρήστης να παραμένει συνδεδεμένος στον λογαριασμό του στον Ιστότοπο, εφόσον είναι εγγεγραμμένος χρήστης, οπότε αν και οι πληροφορίες που περιέχουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες, ωστόσο αντιστοιχούν σε λογαριασμό χρήστη που μπορεί να εμπεριέχει προσωπικά δεδομένα τα οποία έχει παράσχει οικιοθελώς ο χρήστης κατά τη δημιουργία και επεξεργασία του λογαριασμού του.

Προσωπικά Δεδομένα
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς. Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από πλευράς του χρήστη κάποιων προσωπικών του δεδομένων που θα επιτρέψουν εν συνεχεία στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να επεξεργαστεί την εν λόγω παραγγελία. Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει των επιταγών του Νόμου 2472/1997 περί “Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα”, των αποφάσεων και κανονισμών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπεύθυνα δηλώνει ότι οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των παραγγελιών προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Ιστοσελίδας, και δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου για αυτό σκοπού. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι δεν θα διαβιβάσει ή κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο και/ή τις αρμόδιες Αρχές. Προσωπικά δεδομένα που μπορούμε να συλλέξουμε για τους ανωτέρω σκοπούς, μέσα από τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, την λήψη των παραγγελιών σας και την λήψη μηνυμάτων επικοινωνίας από εσάς, είναι: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, φυσική διεύθυνση (πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, οδός & αριθμός) και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Παρακολούθηση Επισκεψιμότητας Ιστότοπων
Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον Ιστότοπο. Παρόλο που το GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Το GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Cookies
Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του Ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του Ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας διαβάστε την Πολιτική cookies.

Ασφάλεια
Για τις παραγγελίες μέσω της Ιστοσελίδας της, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάνει χρήση του πρωτοκόλλου Transport Layer Security (TLS), προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το σύστημα αυτό κρυπτογραφεί τα στοιχεία σας πριν την αποστολή τους μέσω του Διαδικτύου και συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων λογισμικών που προσφέρονται σήμερα για ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές.

Σύνδεσμοι με άλλες Ιστοσελίδες
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι σύνδεσμοι που περιέχονται στην Ιστοσελίδα της (links, hyperlinks, banners) να παραπέμπουν σε χρήσιμες ιστοσελίδες, σύμφωνες με το υψηλό ποιοτικό επίπεδο και τις απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι ιστοσελίδες μπορούν να τροποποιηθούν με μεγάλη ταχύτητα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται το επίπεδο και την ποιότητα κάθε εξωτερικής ιστοσελίδας στην οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που δεν ανήκουν στην ίδια και/ή για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται σε αυτές.

Πληροφορίες από υπηρεσίες Κοινωνικών Μέσων/Δικτύων τρίτων
Η Εταιρεία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό και να συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, μέσω των ακόλουθων υπηρεσιών κοινωνικών δικτύων τρίτων: Google, Facebook. Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε ή να μας παραχωρήσετε με άλλο τρόπο πρόσβαση σε μια υπηρεσία κοινωνικού δικτύου, ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα που έχουν ήδη συσχετιστεί με τον λογαριασμό σας στην εκάστοτε υπηρεσία κοινωνικού δικτύου, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, οι δραστηριότητές σας, ή η λίστα επαφών σας που σχετίζεται με αυτόν τον λογαριασμό. Μπορεί επίσης να έχετε την επιλογή να μοιράζεστε επιπλέον πληροφορίες με την Εταιρεία μέσω του λογαριασμού της υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου. Εάν επιλέξετε να παράσχετε τέτοιες πληροφορίες και Προσωπικά Δεδομένα, κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή με άλλο τρόπο, δίνετε στην Εταιρεία άδεια χρήσης, κοινοποίησης και αποθήκευσης με τρόπο που συνάδει με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ανήλικοι
Η Εταιρεία δεν συλλέγει πληροφορίες που να αφορούν ειδικά ανήλικους.

Τροποποιήσεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας θα εμφανίζεται εγκαίρως σε αυτήν την Ιστοσελίδα.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα στοιχεία που έχετε εισαγάγει και που εμπεριέχονται στο λογαριασμό του χρήστη σας στον Ιστότοπο, καθ’ όλη τη διάρκεια που ο λογαριασμός σας είναι ενεργός και εφόσον δεν έχει αιτηθεί η κατάργησή του.
Η Εταιρεία θα διατηρήσει επίσης Δεδομένα Χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Δικαιώματα Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων
Οι χρήστες της Ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης των προσωπικών τους δεδομένων, πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρούμε, αντίρρησης και περιορισμού της επεξεργασίας τους από την Εταιρεία, και παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 έως και 14 του Νόμου 2472/1997. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης θεωρήσει ότι επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr)


Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων
Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή τυχόν αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων από τον Ιστότοπο, ή αν έχετε τυχόν απορίες και παράπονα σχετικά με τα δεδομένα σας, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και να επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Ιστότοπου μέσω email στη διεύθυνση eshop@geotech.gr

Αποδοχή όρων
Η χρήση του Ιστοτόπου της Εταιρείας μας τεκμαίρεται την αποδοχή από μέρους σας και την παροχή συγκατάθεσης στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την Πολιτική Ιδιωτικότητας της Εταιρείας μας, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του Ιστοτόπου.

Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα από το Νόμο προβλεπόμενα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε ταχυδρομικώς στην έδρα της Εταιρείας μας στη Διεύθυνση: Περικλέους & Θέτιδος 2, Γέρακας 15344, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από τη φόρμα επικοινωνίας μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.