Σχετικά με την εταιρεία μας

Geotech Συστήματα Γεωπληροφορικής Ε.Π.Ε.

Αντιπροσωπείες – Συνεργασίες

Η GEOTECH έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με σημαντικούς οίκους του εξωτερικού και παρέχει στην ελληνική αγορά ανώτερης ποιότητας προϊόντα τοπογραφίας και γεωδαισίας.

30 χρόνια εμπειρία

Συστήματα Γεωπληροφορικής

Εφαρμογή και Ανάπτυξη Καινοτόμων Λύσεων

Η GEOTECH είναι Eλληνική εταιρεία με ηγετική θέση στην Ελλάδα στον χώρο της διάθεσης γεωδαιτικών και τοπογραφικών υπηρεσιών και προϊόντων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 και από τότε είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας του Αμερικάνικου οίκου Trimble, παρέχοντας στην ελληνική αγορά πλήρη σειρά γεωδατικών προϊόντων.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει εμπλουτίσει τη γκάμα των προϊόντων της με σύγχρονες μεθόδους τοπογραφίας και γεωδαισίας όπως 3D laser scanning, aerial και mobile mapping, LIDAR κ.α. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται σε ιδιόκτητα γραφεία στον Γέρακα Αττικής.

Βασικός στόχος της εταιρείας από την ίδρυσή της ήταν η παροχή, εφαρμογή και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, που να ικανοποιούν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών της.

Η ηγετική και συνεχώς αναπτυσσόμενη θέση της εταιρείας στην αγορά βασίζεται σε:

  • Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη του πελατολογίου της
  • One-Stop-Service: Οι υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν καθοδήγηση επιλογής κατάλληλου εξοπλισμού, παροχή προϊόντος, εκπαίδευση, after sales υποστήριξη και service
  • Στα περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας της εταιρείας και των στελεχών της στον χώρο της τοπογραφίας

Geotech Συστήματα Γεωπληροφορικής Ε.Π.Ε. – Κοινωνικά Δίκτυα

Πιστοποιήσεις

Με στόχο να εξασφαλίσει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, για την ικανοποίηση αναγκών του πελατολογίου της, η GEOTECH εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 και Πεδίο Εφαρμογής την «Αντιπροσώπευση, Εμπόριο και Τεχνική Υποστήριξη Τοπογραφικού Εξοπλισμού»..

Η πιστοποίηση της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Trimble GNSS

Λύσεις Γεωπληροφορικής

Trimble RealWorks 3D Model

Τρισδιάστατο Μοντέλο από την αποτύπωση ορυχείου στη Μήλο με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) Χ100. Η πτήση πραγματοποιήθηκε σε ύψος 100 μέτρων από τη στέψη του ορυχείου και το συνολικό μοντέλο αποτελείται από 444 φωτογραφίες. Η επεξεργασία του μοντέλου και η δημιουργία του βίντεο πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό RealWorks της Trimble.

Μετρήσεις με το Trimble R10 GNSS σε δύσκολες συνθήκες ορατότητας

O δέκτης Trimble R10 GNSS ενσωματώνει τη νέα μηχανή επεξεργασίας Trimble HD-GNSS, η οποία ξεπερνά την κλασική τεχνολογία μέτρησης float/fixed και εξασφαλίζει καλύτερη αξιοπιστία των ακριβειών των μετρούμενων σημείων και μέγιστη απόδοση, μειώνοντας παράλληλα το χρόνο καταγραφής τους, ακόμα και στο πιο δύσκολο περιβάλλον.